Retkien vaativuustaso

Reitin, retken tai aktiviteetin luokitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Sen avulla voi arvioida reitin sopivuutta itselle ja seurueelle. Tämä pätee yleisesti niin kuntoon, suunnistustaitoihin ja varustukseen kuin matka-ajan arviointiinkin. Reitin pituus, maastopohja ja korkeuserot vaikuttavat merkittävästi mm. kulkuaikaan, energian tarpeeseen sekä varusteiden määrään ja tyyppiin, kuten kenkien valintaan.

Muista myös sään ja vuodenajan vaikutus reitillä. Onko sula maa vai lunta? Sadetta, jäätä, räntää, vaiko lunta? Kantohanki vai syvä ja upottava hanki, suojakeli vaiko pakkanen? Sopivien varusteiden valinta mahdollistaa mukavan ja huolettoman retken.

Käytämme reittien vaativuustason luokittelussa Suomen Ladun luokitusjärjestelmää, jossa reitin vaativuustaso kuvaa reitin kulkemisen ja seuraamisen helppoutta sulan maan aikaan. Luokituksen tekevät Suomen Ladun tai Metsähallituksen kouluttamat ja hyväksymät reittiluokittelijat.

  1. Helppo retki:  Maastoltaan ja vauhdiltaan helppo. Polkuja / latuja ym. valmiita reittejä
  2. Keskivaativa retki:  Maastoltaan vaativampi. Poiketaan valmiilta reiteiltä maastoon, mm. korkeuseroja.
  3. Kuntoa kysyvä retki:  Maastoltaan, olosuhteiltaan ja/tai matkaltaan vaativa.

Vaativuuteen vaikuttavat reitin korkeuserot, maastopohja ja opasteet. Helpoilla ja keskivaativilla reiteillä on niin selkeä viitoitus ja reitin maastomerkintä, että eksymisen vaaraa ei normaaleissa olosuhteissa juuri ole. Keskimääräinen etenemisnopeus on arvioitu kaikissa luokissa hyväkuntoisen retkeilijän kulkemana ilman kantamusta. Reitin luokan määrittää sen haastavin osuus.

Esimerkiksi jokin kahden kilometrin mittainen reitti saattaa kierrellä hyvin merkittynä ja sorastettuna tasamaalla. Niin ollen reitin voi kulkea reippaasti ympäri parissa kymmenessä minuutissa vaikkapa lenkkitossuissa tai hieman enemmän aikaa käyttäen lasten kanssa. Toisen samanmittaisen reittiosuuden kulkeminen saattaa puolestaan vaatia mäkisyytensä puolesta rautaista kuntoa ja merkintöjensä puolesta erinomaista suunnistustaitoa. Tällöin aikaa voi kulua yli tunti. Reitti saattaa kulkea jopa yli puron liukkaiden kivikoiden. Vaativuusluokittelun avulla on helpompi löytää juuri se toivottu vaihtoehto.

Lisää tietoa yleisestä reittiluokituksesta löytyy luontoon.fi -sivustolta